تنها لحظاتی را که با خدا گذرانده ای به حساب زندگی تو خواهند گذاشت ، باقی همه بیهودگی ست و اتلاف وقت .

 

....

 

به واقع همین است !

 

خدای من !

 

خواهش می کنم منو تنها نگذار !

 

دوستت دارم به وسعت مهربونیهات .