خدایا ... !

خواهش می کنم تمناهایی که از اعماق وجود و قلبم بر می آید را پذیرا باش و اجابتم کن...

خدایا ...

تو را به خدایی ات قسمت میدهم ... که ...خودت با مهر و لطف ات بگذار تا همه چیز در زندگی ام به خوبی پیش برود...

و من ! ... لحظه لحظه ی زندگی ام را تو را شکر و سپاسی عاشقانه گویم.

خدایا !...خواهش می کنم بدان تنها پناه زمین و آسمان من تویی....تو را به قدرت بی حد و کرانت قسم خدایا ... خواهش می کنم بهترین ها را به من هدیه کن و بگذار طعم آرامش خیال را بچشم....خدایا !....خودت همه ی امور زندگی ام را به بهترین شکل مدیریت کن و طراحی کن...تا من طعم خوشبختی و راحتی را در زندگی ام بچشم و بیش از پیش بر تو عشق بورزم مهربانا ....

خدایا ...نمی دانم چه بنویسم و از چه بگویم و چطور اوج نیازم به لطف ات را بازگو کنم ؟!...

خدایا !...خواهش می کنم تو پشت و پناهم باش و بگذار تا همه چیز برای من ... خیلی خوب و عالی پیش بود...

خدایا ...من به رحمتت ...به لطف و عنایتت به بزرگی ات به عزت و جلالت و به قدرت بی کرانت قسمت میدهم که بهترین ها را هر چه سریعتر به من هدیه کنی خدای مهربان من....

خدایا !...من چشم براه مهر بی حد و حساب توام در لحظه لحظه ی زندگی ام...

خدایا ...خواهش می کنم بدان من به امید مهر و محبت توام...

خدایا ....تمنا می کنم بدان....تنها امید و تکیه گاه زمین و آسمان من رحمت توسن ای تنها تکیه گاه و امیدم...ای خدای مهربانم....