ای خدای مهربون ...

من خودم و زندگی ام را به دستان مهربان و پر قدرت تو سپردم...

من عشق و آرامش واقعی را فقط از تو و مهر بی کرانت می خواهم ...

خدای مهربونم ...

تو خودت میدونی که چی تو دلم میگذره...و نیاز من چیه ....تو همیشه از حال من آگاهی داشتی...

تو ...! ای خدای مهربونم...خودت میدونی که با چی دلم آروم میگیره...و تو خودت میدونی که وجود چه کسی تویه زندگیم میتونه آرامش و شادی رو به قلبم هدیه کنه ..

من از تو او را ... می خواهم...!

خدایا !...خواهش می کنم...دریاب مرا و اجابتم کن ای مهربانی که قدرتت بر همه ی امور بی حدو نهایت است....

خدای مهربونم !...تمام ایمان و امیدم تویی !

من به تو و رحمتت یقین دارم و مطمئن هستم که تو همیشه شادی و آرامش را به قلبم و به افکارم هدیه  خواهی کرد..!

و من بی صبرانه در انتظار رحمت و مهر و محبت تو هستم ای خدای قادر متعال !

خدایا !..تو را سپاس برای هر آنچه که به من عطا کرده ای و هر آنچه که به من عطا خواهی کرد !...

خدایا !......من بی صبرانه در انتظار زیباترین و ناب ترین اتفاق زندگیم هستم...که همان ارتباط با او ست !...او که خود میدانی بودنش چقدر به من آرامش و شادی می دهد .

خدایا................................!

من منتظرم ! منتظر زیباترین اتفاق زندگی ام هستم .

همه امید و توکلم رحمت بی نهایت توست ای مهربان بی کران !