۱

پیامبر صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله :

اِنَّ اللّه‏َ یُحِبُّ بُغاةَ الْعِلْمِ ؛(۱)

خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.


كافى، ج۱، ص ۳۰، ح۱ .


۲

پیامبر صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله :

اِنَّ اللّه‏َ یُحِبُّ الحَیَّى الحَلیمَ العَفیفَ المُتَعَفِّفَ؛(۱)

خداوند انسان با حیاىِ بردبارِ با عفّتى را كه پاكدامنى مى‏ورزد، دوست دارد.


۱ كافى، ج۲، ص ۱۱۲، ح۸ .


۳

پیامبر صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله :

اِنَّ اللّه‏َ یُحِبُّ مِنَ الْخَیْرِ ما یُعَجَّلُ؛(۱)

خداوند كار خیرى را كه به آن شتاب شود دوست دارد.


كافى، ج ۲، ص ۱۴۲، ح۴.


۴

پیامبر صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله :

اِنَّ اللّه‏َ یُحِبُّ الرِّفْقَ وَ یُعینُ عَلَیْهِ؛(۱)

خداوند مدارا كردن را دوست دارد و بر آن یارى مى‏دهد.


۱ كافى، ج۲، ص ۱۲۰، ح ۱۲.


۵

پیامبر صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله :

اِنَّ اللّه‏َ یُحِبُّ اِغاثَةَ اللَّهْفانِ؛(۱)

خداوند فریاد رسىِ دلسوختگان و درماندگان را دوست دارد.


۱ نهج الفصاحه، ح ۷۵۶.


۶

پیامبر صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله :

اِنَّ اللّه‏َ یُحِبُّ مِنْ عِبادِهِ الْغَیورَ؛(۱)

خداوند بندگان غیرتمند خود را دوست دارد.


۱ نهج الفصاحه، ح ۷۵۲.


۷

پیامبر صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله :

اِنَّ اللّه‏َ یُحِبُّ مَعالِىَ الاُْمورِ وَ اَشْرافَها وَ یَكْرَهُ سَفْسافَها؛(۱)

خداوند كارهاى والا و شرافتمند را دوست دارد و از كارهاى پست و ناچیز بیزار است.


۱ نهج الفصاحه، ح ۸۰۴ .


۸

پیامبر صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله :

كُنْ بَشّاشا فَاِنَّ اللّه‏َ یُحِبُّ البَشّاشینَ وَ یُبْغِضُ الْعَبوسَ كَریهَ الْوَجْهِ؛(۱)

گشاده‏رو باش كه خداوند انسان‏هاى گشاده‏رو را دوست دارد و با اخموى ترش‏رو دشمن است.


۱ الشهاب فى الحكم والآداب، ص ۳۸.


۹

پیامبر صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله :

اِنَّ اللّه‏َ یُحِبُّ اَنْ تَعْدِلوا بَیْنَ اَولادِكُمْ حَتّى فِى الْقُبَلِ؛(۱)

خداوند دوست دارد كه بین فرزندانتان به عدالت رفتار كنید حتى در بوسیدنشان.


۱ نهج الفصاحه، ح ۷۵۴.


۱۰

پیامبر صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله :

اِنَّ اللّه‏َ یُحِبُّ الشّابَّ الَّذى یُفْنی شَبابَهُ فى طاعَةِ اللّه‏ِ؛(۱)

خداوند جوانى كه جوانیش را در اطاعت از او بگذراند دوست دارد.۱ نهج الفصاحه، ح ۸۰۰ .