توکل یعنی اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد!


تو فقط بخواه، آرزو کن و تلاش کن، اما پیشاپیش شاد باش!


و ایمان داشته باش که رویاهایت هم چون بارانی در حال فرو ریختنند!


پیشاپیش شاد باش و شکر گذار، چرا که خداوند نه به قدر رویاها....


بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست که می بخشد....برچسب ها :
توکل یعنی ... ,