امام صادق-ع :

اهل آسمان و زمین بوسیله ی ظهور او خوشحال می شوند

پرندگان هوا و ماهیان دریا نیز با ظهور او شادی می کنند . . .
برچسب ها :
سخنی از امام صادق(ع) ,