می خواهم اندیشه های خدا را بشناسم.... مابقی جزئی است

آلبرت انیشتینبرچسب ها :
آلبرت انیشتین ,  دوستی با خداوند ,  شهرستان رودان ,  رودان ,