نسیم دانه را از دوش مورچه انداخت.


مورچه دانه را دوباره بر دوشش گذاشت


و به خدا گفت:


گاهی یادم میرود که هستی


کاش بیشتر نسیم می وزید...برچسب ها :
درد و دل با دوستی چون خدا... ,  دوستی با خداوند ,  شهادت ,  دوستی ,  حب ,  بخشش ,  شهرستان رودان ,