جشن زیر سایه خورشید در رودان برگزار می شود/ پرچم بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در رودان به اهتزاز در می آید

جشــــن مردمــــــی به منـــاسبــــت دهه کـــرامــت

نقشه خوشبختی ما در دستان شماست

با حضور خادمیــن حــرم رضــوی به همراه پرچم متبــرک آستــان قدس رضوی

مولودی خوان : اسماعیل تذرو

جمعــه 22 شهریور ماه - ساعت 19

شهرستان رودان - مسجد حضرت ابوالفضل (ع)برچسب ها :
زیر سایه خورشید ,  پرواز تا خدا ,  عشق به خدا ,  کبوتر خدا ,