فقر یعنی:آشغال بریزیم توی خیابون

واز تمیزی خیابونای کشورای

 دیگه تعریف کنیم
برچسب ها :
فقر ,  آشغال ,  خیابان ,  ایران ,  کشور ,  رودان ,  شهرستان رودان ,