بعضی از آیات هستند..

که وقتی اونا رو می خونم،

شرمنده ی خدا میشم...

مثل همین آیه ی؛

" الیس الله بکاف عبده " (الزمر، آیه ۳۶)

آیا خدا، برای بندگانش کافی نیست؟
برچسب ها :
شرمنده خدا... ,